Avize/Autorizatii

AVIZE SOLICITATE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM

Avize si acorduri stabilite prin certificat de urbanism (eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire/demolare), clasate conform următoarelor categorii:

 1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura – aviz alimentare apa, aviz canalizare, aviz alimentare energie electrica, aviz alimentare energie termica, aviz gaze naturale, aviz telefonizare, aviz salubritate, aviz transport urban.
 2. Avize si acorduri privind securitatea la incendiu si protectie civila, sanatatea populatiei
  Avizul pentru securitatea la incendiu atesta ca proiectul propus spre autorizare respecta normativul P118/2008 si alte norme legislative ce reglementeaza rezistenta la foc si atesta masurile de siguranta privind securtatea la incendiu. 
  Ministerul Sanatatii, prin Directiile de Sanatate Publica, conform normativelor in vigoare, are competenta si obligatia de a certifica normele de igiena si sanatate publica pentru amenajarile in spatii comerciale sau locuinte.
 3. Avize de amplasament privind conditiile de coexistenta – raspunsul scris al operatorului de retea la cererea unui solicitant, in care se precizeaza punctul de vedere fata de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la indeplinirea conditiilor de coexistenta a obiectivului cu retelele existente ale operatorului.
 4. Avize si acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
 • Aviz Primarie Sector – document prin care se dovedeste ca exista avizul primarie locale referitor la construirea sau demolarea unui anumit imobil, cat si pentru alte situatii in care este necesara aprobarea. Cand autorizarea din zone protejate / a monumentelor istorice este sub competenta Primariei Municipiului Bucuresti , aceasta are obligatia ded a cere si avizarea primariei de sector.
 • Aviz Ministerul Cultelor, Culturii si Patrimoniului National – Avizul Ministerului Culturii si Cultelor se emite in vederea aprobarii documentatiilor de urbanism (D.T.A.C,P.U.Z. sau P.U.D.) care cuprind monumente, ansambluri ori situri istorice, inclusiv zonele de protectie ale acestora. Acesta se elibereaza fie direct, fie dupa dezbaterea propunerilor in cadrul Comisiei……..
 • Aviz Inspectoratul de Stat in Constructii – Inspectoratul de Stat in Constructii direct, sau prin Inspectoratele Teritoriale in Constructii, dupa caz, potrivit prevederilor legale in vigoare si in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare, emite urmatoarele avize si acorduri: avize documentatie tehnico-economica pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, avize documentatii tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi, finantate din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei, precum si avize documentatii tehnico-economice pentru lucrarile de reparatii, reabilitari, consolidari, restaurari ale constructiilor existente finantate din fonduri publice, indiferent de valoare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.072/2003; avize amplasare balastiere si cariere din punct de vedere al protejarii constructiilor din vecinatatea acestora; avize executie constructii in vecinatatea drumurilor nationale; emite acorduri pentru interventii asupra constructiilor existente; avize solutii interventie imediata pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor avariate in urma dezastrelor, in actiunile de interventie operativa si refacere post dezastru.
 • Aviz Administratia Domeniului Public – Administratia Domeniului Public emite avize pentru ocuparea partial a trotuarului cu materiale/containere//schele in cadrul organizarii santierelor, avize amplasare afise pe panourile de afisaj, avize inchiriere locuri parcare impuse spatiilor comerciale/hoteluri/sedii bancare,etc.
 • Aviz Comisia Tehnica de Circulatie - Avizul de la Comisia Tehnica de Circulatie atesta respectarea reglementarilor cu privire la numarul de locuri de parcare obligatorii si solicita aviz Brigada Rutiera pentru amenajarea cailor de acces la drumurile publice. Aceste avize sunt solicitate pentru constructii noi, amenajari pentru schimbarea functiunii imobilelor.
 • Acord Unic – Reprezinta actul cu valoare de aviz conform, emis numai pe baza fiselor tehnice si insumeaza avize si acorduri favorabile pentru utilitati urbane, precum si cele privind securitate la incendiu, protectie civila, protectia mediului si sanatatea oamenilor. In baza acordului unic se poate emite autorizatia de construire.
 • Avizul Proiectantului Initial al Constructiei - Avizul se elaboreaza sub forma de referat, in situatia in care se intentioneaza a se realiza lucrari care aduc modificari unor constructii existente si are drept scop determinarea conditiilor si solutiilor necesare pentru un raspuns favorabil al structurii acesteia pentru indeplinirea cerintei de rezistenta si stabilitate. In lipsa proiectantului initial al constructiei, este obligatorie intocmirea unui referat de expertiza tehnica, elaborat de un expert tehnic atestat, in conditiile legii.
 • Avizul de Conformitate – reprezinta un serviciu de specialitate care obtine in numele solicitantului acorduri si avize de la regii si de la diverse institutii.
 1. Avize si acorduri specifice – avize autoritati administratie publica centrala emise sub forma de: aviz Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, aviz Ministerul Culturii si Cultelor, aviz Ministerul Sanatatii, aviz Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, aviz Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, aviz Ministerul Apararii Nationale - Statul Major General, aviz Ministerul Administratiei si Internelor, aviz Serviciul Roman de Informatii, aviz Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana. Se pot genera avize si de la alte organisme ale administratiei publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare, in functie de relatia lor cu investitia. Avizele si acordurile specifice sunt necesare pentru situatii deosebite, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei.
 2. Act administrativ de protectie a mediului eliberat de autoritatile competente – dupa eliberarea certificatului de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului, in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.
AUTORIZATII NECESARE UNITATILOR COMERCIALE
PROIECTARE
AVIZE
AUTORIZATII
CONSULTANTA DE SPECIALITATE

Legislatie

Conform LEGII nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor, amplasarea semnalisticii publicitare, (reclama, firma luminoasa, banner, mesh, totem, etc.) necesita autorizatie de construire.

Colaboratori

Primaria Municipiului Bucuresti
Primaria Sectorului 1
Primaria Sectorului 2
Primaria Sectorului 3
Primaria Sectorului 4
Primaria Sectorului 5
Primaria Sectorului 6

Clienti

BAUMIT ROMANIA
TEGOLA ROMANIA
INDITEX
CITY INSURANCE
GEDEON RICHTER
EDIL ENGINEERING
MUSETTI CAFFE