ASCO instant result

Slider

ASCO INSTANT RESULT

O echipa de profesinisti dispunand de informatii actualizate, experienta vasta si determinarea succesului, obtinem pentru dumneavoastra  o gama completa de avize si autorizatii.

Putem oferi si servicii complete de proiectare sau consultanta de specialitate penru a finaliza cu succes orice proiect.

PROIECTARE
AVIZE
AUTORIZATII
CONSULTANTA DE SPECIALITATE
SERVICII COMPLETE

SERVICII OFERITE DE ASCO INSTANT RESULT:

 • Obtinere certificate urbanism, autorizatii construire, autorizatii demolare, autorizatii construire pentru spatii de birori, locuinte individuale sau colective, extinderi si reconfigurari, amenajari si modificari interioare sau exterioare, consolidari sau renovari, firme luminoase, banner, mesh, totem, casete luminoase, panouri publicitare, avize functionare, autorizatii siguranta la incendiu, avize amplasament, avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura, avize si acorduri privind securitatea la incendiu, protectia civila, sanatatea populatiei, avize si acorduri specifice ale administratiei publice centrale si ale serviciilor descentralizate ale acestora, obtinere planuri cadastrale la scara 1:500 si 1:2000., realizare ridicare topgrafica sau actualizare cadastru,
 • Intocmire proiecte arhitectura faza D.T.A.C., referate de verificare, expertize tehnice, memorii tehnice de structura, note tehnice de specialitate, relevee, devize, studii de specialitate: P.U.D., P.U.Z.

SERVICII CONEXE OFERITE DE ASCO INSTANT RESULT:

 • Obtinerea certificatului de urbanism emis de la Primariile de sector/ Primaria Municipiului Bucuresti;
 • Intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru amplasare reclame, firme luminoase/amenajari,modificari interioare;
 • Obtinerea planurilor cadastrale de incadrare in zona/de situatie 1: 500 si 1:2000, vizate de Directia Patrimoniu, Proprietati si Cadastru Bucuresti, cu marcarea lucrarilor propuse(amplasare reclame, firme luminoase/amenajari,modificari interioare);
 • Obtinerea avizului de la Apele Romane/ aeronautica
 • Obtinerea autorizatiilor de construire/avize de amplasament pentru reclame, firme luminoase, banner, mesh, totem, caseta luminoasa, panou publicitar.
 • Intocmirea documentatiei necesare obtinerii avizului I.S.C. (Inspectoratului de Stat in Constructii Bucuresti);
 • Obtinerea unui aviz I.S.C. pentru lucrarile propuse (amenajari interioare, reconfigurare interioara/exterioara, modificari/recompartimentari interioare, izolare termica, supraetajare, extindere, demolare, );
 • Diligente pentru obtinerea acordului proiectantului initial al cladirii (S.C.Proiect Bucuresti S.A. sau firme de arhitectura cu prestigiu);
 • Diligente pentru obtinerea acordului Asociatiei de proprietari/locatari necesar obtinerii autorizatiei de construire/demolare;
 • Intocmire expertiza tehnica de catre un expert tehnic avizat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului , Departamentul Constructiilor si Lucrarilor Publice;
 • Intocmire referat de verificare de rezistenta si stabilitate exigenta A1 de catre un expert verificator de proiecte, atestat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru autorizare amplasare reclame, firme luminoase/amenajari,modificari interioare;
 • Intocmire referat de specialitate pentru monumente istorice de catre un expert in restaurare arhitectura , atestat si agreat de Ministerul Culturii si Cultelor Romania
 • Intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor si acordurilor privind utilitatile urbane si infrastructura: alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, gaze naturale, salubritate, canalizare, alimentare cu energie termica, telefonizare, transport urban;
 • Intocmirea documetatiei necesare avizului de la Directia pentru Cultura Culte si Patrimoniu Cultural National in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru amplasare reclame, firme luminoase/amenajari,modificari interioare;
 • Obtinerea unui aviz D.C.C.P.C.N. pt lucrarile propuse;
 • Intocmirea documentatiei necesare obtinerii avizului de la Autoritatea de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti;
 • Obtinerea unui aviz de la Autoritatea de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti pentru lucrarile propuse;
 • Intocmirea documentatiei necesare obtinerii avizului de la Agentia pentru Protectia Mediului pentru amplasare reclame, firme luminoase/amenajari,modificari interioare;
 • Obtinerea unui aviz de la Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti pentru lucrarile propuse;
 • Intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului pentru utilizarea temporara a domeniului public, solicitat pentru amplasarea de terase sezoniere in cadrul teritoriului administrativ al Primariilor de sector;
 • Intocmirea documentatiei necesare obtinerii avizului de protectie civila de la Inspectoratul pt situatii de urgenta din Municipiul Bucuresti;
 • Obtinerea unui aviz de protectie civila necesar obtinerii autorizatiei de construire/demolare;
 • Intocmirea documentatiei necesare obtinerii avizului de prevenire si stingere a incendiilor;
 • Obtinerea unui aviz de prevenire si stingere a incendiilor, necesar obtinerii autorizatiei de construire/demolare;
 • Intocmirea documentatiei necesare obtinerii avizului de conformitate;
 • Obtinerea unui aviz de conformitate solicitat de Primaria Sectorului 6 Bucuresti, necesar autorizarii lucrarilor propuse
 • Diligente pentru intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, conform legislatiei in vigoare;
 • Intocmirea documentatiei necesare obtinerii unui aviz de urbanism pt amplasare panou mobil, machete publicitare, ansamblu publicitar pe domeniul public;
 • Diligente pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire/demolare pentru amplasare reclame, firme luminoase/amenajari,modificari interioare..
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizului/acordului de functionare pentru activitati comerciale/restaurant/cafenea.
 • Intocmirea documentatiei pentru realizarea receptiei lucrarilor la finalizarea proiectelor: depunere declaratii de incepere/finalizare a lucrarilor, regularizarea taxelor, intocmirea procesului verbal de receptie;
 • Intocmirea docuentatiei de specilitate pentru obtienerea avizului sau autorizatiei de siguranta la incedniu

Clientii ASCO

Legislatie

Conform LEGII nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor, amplasarea semnalisticii publicitare, (reclama, firma luminoasa, banner, mesh, totem, etc.) necesita autorizatie de construire.

Colaboratori

Primaria Municipiului Bucuresti
Primaria Sectorului 1
Primaria Sectorului 2
Primaria Sectorului 3
Primaria Sectorului 4
Primaria Sectorului 5
Primaria Sectorului 6

Clienti

BAUMIT ROMANIA
TEGOLA ROMANIA
INDITEX
CITY INSURANCE
GEDEON RICHTER
EDIL ENGINEERING
MUSETTI CAFFE